Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ AΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ιερομόναχου από το Άγιο Όρος προς τον Τσίπρα βάζει τα πράγματα στη θέση τους 

Η παρακάτω επιστολή εστάλη από τον ιερομόναχο Δαμασκηνό από το περιβόλι της Παναγίας προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Η επιστολή δημοσιεύθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα pentapostagma.gr την οποία και αναδημοσιεύουμε:
Ιερομόναχος Δαμασκηνός
Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου                                                                         Εν Αγίω Όρει τη 4/10/2015
Τ.Θ. 73
63086 Καρυαί
Άγιον Όρος Άθω                                                                                                                   Αρ. πρωτ. 59

Τω Εξοχωτάτω κυρίω
Αλεξίω Τσίπρα
Πρωθυπουργώ της Ελλάδος
Αθήνας

Θέμα: «Αίτια του αδιεξόδου εκ της κρίσεως»

Εξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Εν συνεχεία των υπ΄ αρ. 6-2-2013 και υπ΄αρ. 55/ 20-3-2015 ημετέρων επιστολών προς την Υμετέραν Εξοχότητα, με εθνικήν θλίψιν, εξ αιτίας των εξελίξεων γράφω Υμίν τα κάτωθι:
Εξαπατάτε και παραπλανάτε, -θέλω να πιστεύω όχι ηθελημένα -, τον Ελληνικόν λαόν, εμμένοντες εις την αδιέξοδον πολιτικήν των προκατόχων Κυβερνήσεων, ήτοι εις την παραμονήν της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν και κυρίως εις το Ευρώ και την Ευρωζώνην.
Η πολιτική αύτη οδηγεί εις την ολοκληρωτικήν καταστροφήν και το ξεπούλημα της Ελλάδος.
Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν ηλλοίωσε πνευματικώς, πολιτιστικώς και οικονομικώς την Ελλάδα.
Εξυπηρετεί μόνον την Παγκοσμιοποίησιν και τα σκοτεινά αντιλαικά κέντρα.
Καταλύει την Δημοκρατίαν.

Αποκόπτει την Ελλάδα από εκείνα τα στοιχεία του Πολιτισμού της, τα οποία την εκράτησαν δι΄ αιώνας και χιλιετίας εις το προσκήνιον της ιστορίας.

Η Ελληνική γλώσσα, ο Πολιτισμός και η Ορθόδοξος χριστιανική πίστις, υπήρξαν διαχρονικώς το «άλας», που απέτρεψαν την σήψιν και την εξαφάνισιν του Ελληνισμού.
Διά δύο χιλιετίας Ελληνορθοδόξου Χριστιανικού Πολιτισμού, όσοι ηυμοίρησαν να καταστούν ηγέται του Ελληνισμού, εσεβάσθησαν τον πολιτισμόν των Ελλήνων και την ορθόδοξον πίστιν των.
Τόσον κατά την βυζαντινήν περίοδον, όσον και μετά την ανασύστασιν του νέου ελληνικού κράτους υπό των ηρώων της ελευθερίας του 1821, μεγάλαι και διακεκριμέναι προσωπικότητες αδιαλείπτως μέχρι σήμερον εξεδήλωνον τον σεβασμόν των εις τον ένα και μόνον αληθή Τριαδικόν Θεόν και επεκαλούντο την δύναμιν και τον φωτισμόν του διά να κυβερνήσουν σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς.
Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνον φρόνημα αλλά προπάντων τρόπος ζωής.
Είσθε ο πρώτος ηγέτης μετά τον αυτοκράτορα Ιουλιανόν τον Παραβάτην, όστις επισήμως παρουσιάζεται αρνητής της χριστιανικής πίστεως, των θεσμών και του πολιτισμού των Ελλήνων. Γνωρίζετε το τέλος του.
Η πρωταρχική αιτία διά την οποίαν απετύχατε να επιλύσητε την οικονομικήν κρίσιν, δεν είναι μόνον η σκληρότης των Ευρωπαίων, αλλά προπάντων η ύβρις της υπερηφανίας σας έναντι του Θεού, ήτοι η αθεΐα σας. Διό και οι Ευρωπαίοι Σας εταπείνωσαν και Σας εξευτέλισαν.
Έτσι, αντί να υπερασπίσητε μέχρι θυσίας τα ιδανικά σας, ως πράττουν οι ήρωες και οι μάρτυρες, τα αρνηθήκατε, διότι και Υμείς, όπως και οι προκάτοχοί σας πρωθυπουργοί, πιστεύετε μόνον εις τον εαυτόν σας και εις την δόξαν της καθέδρας της εξουσίας.
Υπάρχει μία εισέτι υστάτη ευκαιρία να μετανοήσητε και να διορθώσητε τα λάθη σας, να επαναπροσδιορίσητε τα φρονήματα και την πολιτικήν σας, άλλως εντός ολίγου οι Έλληνες, όταν θα απεγκλωβισθούν από την απάτην του Ευρώ και της Ευρώπης, θα Σας ενθυμούνται με αποστροφήν και θα Σας μισήσουν, ως και τους προκατόχους σας Πρωθυπουργούς.
Θα είσθε και Υμείς μια σκοτεινή ιστορική παρένθεσις.
Αναλυτικώτερον:
Η ένταξις της Ελλάδος εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν τω 1981 είναι το τραγικώτερον πολιτικόν λάθος του νέου Ελληνισμού.
ΔΙΟΤΙ:
1.α) Ο Ελληνικός πολιτισμός από αρχαιοτάτων χρόνων είναι ένθεος πολιτισμός. Παραλλήλως προς την φιλοσοφίαν και την επιστήμην της εξερευνήσεως του φυσικού και αισθητού κόσμου, έχει μεταφυσικάς αναζητήσεις.
Είναι κλασσική η ρήσις του Πλουτάρχου: «εύροις δ΄ αν επιών πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος μη δεομένας, απείρους θεάτρων και γυμνασίων , ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχαίς… μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς.. ουδείς έσται γεγονώς θεατής» (Πλουτάρχου, Προς Κωλώτην, τ. 29, εκδ. Κάκτος)
Μετά δε την μεταστοιχείωσιν του Ελληνισμού από τον Χριστιανισμόν εις την καθαράν και ανόθευτον Αλήθειαν της Ορθοδοξίας, έχει μεταφυσικάς αναζητήσεις, με υψίστην προτεραιότητα την υπέρβασιν του κακού, του θανάτου και την θέωσιν του ανθρώπου.
Το κράτος επί αιώνας και χιλιετίας, συμπορεύεται με την Εκκλησίαν. Η νομοθεσία εκχριστιανίζεται. Η Αλήθεια περί ανθρώπου, περί κόσμου και περί νοήματος του ανθρωπίνου βίου είναι ευαγγελικαί και χριστιανικαί.
Η Πολιτεία γίνεται επώνυμος του Χριστού. «Χριστιανική καινή Πολιτεία».
Με κέντρον την Κωνσταντινούπολιν ο Ελληνισμός, γίνεται παγκόσμιος ορθόδοξος χριστιανική δύναμις, διά μίαν και πλέον χιλιετίαν, και αντικείμενον φθόνου της αιρετικής Δύσεως από της εποχής του Καρλομάγνου, περί τω 800, μέχρι σήμερον. Τω 1204 με την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων γίνεται αιτία διασπάσεως της αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα να μη δυνηθή να αντισταθή εις την επέλασιν των Τούρκων, μετά την ήτταν του Ματζικέρτ, τω 1071 μ.Χ.
Οι Τούρκοι μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, τω 1453 μ.Χ., θα γίνουν ακουσίως αιτία διατηρήσεως του Ελληνισμού, του πολιτισμού, της θρησκείας και της γλώσσης του. Θα αποτρέψουν την αφομοίωσιν με την Δύσιν, κατά τον αοίδιμον Παλαιολόγον, δημοσιογράφον της εφημερίδος «ΒΗΜΑ» των Αθηνών της δεκαετίας του 1960. Όσοι έχουν μνήμην ενθυμούνται.
β) Οι Ευρωπαίοι μετά τον Κάρολον τον Μέγα γνωρίζουν τον διαφοροποιημένον χριστιανισμόν της Δύσεως από την επηρμένην οφρύν του Πάπα και τα αιρετικά φρονήματά του.
Οι Ευρωπαίοι από της Αναγεννήσεως και εντεύθεν, θα προσλάβουν μόνον το εγκόσμιον στοιχείον του Ελληνικού πολιτισμού, την εξερεύνησιν δηλαδή του φυσικού κόσμου, και θα αρνηθούν τα κράτη της Δύσεως, τας μεταφυσικάς του αναζητήσεις.
Η αίρεσις του Παπισμού και αι παρεκτροπαί του, θα οδηγήσουν εις την αντίδρασιν της Μεταρρυθμίσεως και τους θρησκευτικούς πολέμους εις την Ευρώπην, το διάταγμα της Νάντης τω 1598 και τον χωρισμόν κράτους από τον δυτικόν χριστιανισμόν μέχρι σήμερον.
Ο πολιτισμός των Ευρωπαίων και οι θεσμοί των, σήμερον είναι διεφθαρμένοι. Εντεύθεν και αι διεφθαρμέναι Ευρωπαικαί οδηγίαι αλλοιώσεως του Ελληνικού πολιτισμού.
Κάποτε οι Έλληνες ήσαν οδηγοί των Ευρωπαίων. Σήμερον είναι ουραγοί, διότι έχουν αναξίους και ανικάνους ηγέτας, που αγνοούν τον διαχρονικόν πολιτισμόν των Ελλήνων. Λαός και ηγεσία είναι αρνηταί του Πολιτισμού των διά τα τριάκοντα αργύρια, ήτοι το ευρώ, δίκην πόρνης γυναικός, αρνηθείσης την παρθενίαν της και απωλεσάσης τα αργύρια της ανομίας, διά τας εκ των αμαρτιών ασθενείας.
Η παρακμή των ηθικών και πνευματικών χριστιανικών αξιών τα τελευταία τεσσαράκοντα έτη, εδημιούργησε την παρούσαν πνευματικήν, ηθικήν και οικονομικήν κρίσιν.
Οι Ευρωπαίοι επωφελούνται τα λάθη της πολιτικής ηγεσίας των Ελλήνων διά να κατακτήσουν την Ελλάδα.
2. Μετά την ένταξιν της Ελλάδος εις την ΕΟΚ, τω 1981, έλαβον χώραν τα κάτωθι πνευματικά, ηθικά και πολιτιστικά εγκλήματα, άτινα ηλλοίωσαν τον διαχρονικόν πολιτισμόν των Ελλήνων.
α. Κλονισμός του θεσμού της οικογενείας.
(αποποινικοποίησις της μοιχείας, αυτόματον διαζύγιον, πολιτικός γάμος, σύμφωνον ελευθέρας συμβιώσεως, αμβλώσεις).
Η νομιμοποίησις των αμβλώσεων έσχεν, ως αποτέλεσμα, από το 1987 και εντεύθεν μέχρι σήμερον, να λάβουν χώραν εν Ελλάδι περί τα τριάκοντα εκατομμύρια φόνοι εκ των εκτρώσεων.
β. Εψηφίσθησαν με ευρωπαικάς οδηγίας και εκβιαστικώς, λόγω της οικονομικής κρίσεως οι αντισυνταγματικοί νόμοι: α) ν.
4285/2014 (ο λεγόμενος αντιρατσιστικός), ως και ο ν. 4301/2014 περί θρησκευτικών κοινοτήτων, δι΄ ου ενομιμοποιήθησαν αι πλάναι των ψευδοθρησκειών, διά πρώτην φοράν από της εποχής του Μ. Κων/νου, εις ύβριν της πολιτικής απάντων των βυζαντινών αυτοκρατόρων και της ηγεσίας του νέου ελληνικού κράτους, από το 1821 μέχρι σήμερον.
Οι νόμοι ούτοι προσκρούουν εις τα άρθρα 3, 16 και 21 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και της φιλοσοφίας της θυσίας των ηρώων της ελευθερίας του 1821, οι οποίοι προέταξαν εις το Συνταγμα της Α΄ εν Τροιζήνι Εθνοσυνελεύσεως «το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος», οίτινες εθυσιάσθησαν διά του Χριστού την πίστιν την αγίαν και της πατρίδος την ελευθερίαν.
Οι Ευρωπαίοι επωφελούμενοι την εν Ελλάδι οικονομικήν κρίσιν κατέπτυσαν τας διαχρονικάς αξίας του ελληνικού βυζαντινού πολιτισμού, εκβιάσαντες την ενταύθα, δίκην ανδρεικέλων, ελληνικήν κυβέρνησιν των κυρίων Σαμαρά-Βενιζέλου.
Αι πλάναι των δαιμόνων και ο άνομος βίος εθεσμοθετήθησαν υπό Ελλήνων κυβερνητών, αναξίων της ιστορίας και του διαχρονικού πολιτισμού των Ελλήνων. Εντεύθεν έλαβον χώραν εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη αι γνωσταί παρελάσεις των διεστραμμένων ερωτικώς ομοφυλοφίλων, τους οποίους καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος συλλήβδην εις απάσας τας επιστολάς του, κατωχυρωμένας διά του άρθρου 3 του Ελληνικού Συντάγματος.
Οποία ανθρωπίνη κατάπτωσις! μη παρατηρουμένη ουδέ εις τα άλογα ζώα. Τι θα έλεγε άρά γε ο προφήτης σήμερον; «άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκε, παρασυνεβλήθη (η υπεβιβάσθη;) τοις κτήνεσιν τοις ανοήτοις και ωμοιώθη (η υπερέβη εις αλογίαν;) αυτοίς.»
Ιδού η ψευδοελευθερία και το ήθος της Ευρώπης, το οποίον μας υποδεικνύει σχεδόν ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, ως διέξοδον εκ της κρίσεως και ως τρόπον ζωής.
Πρωθυπουργοί της Ευρώπης συνάπτουν ομοφυλοφιλικούς γάμους. Δεν τους εδίδαξε τίποτε η τιμωρία των Σοδόμων και των Γομόρρων;
Άραγε φρονούν, ότι ο Θεός απέθανε, εκλαμβάνοντες την μακροθυμίαν του, ως ανυπαρξίαν;
Τι πράττει η Εκκλησιαστική μας ηγεσία, διά να αφυπνίση τον καθεύδοντα πνευματικώς ελληνικόν λαόν;
Πού είσθε μάρτυρες, ιεράρχαι, ασκηταί και ομολογηταί του Χριστού, διά να κλαύσητε τα καθ΄ ημάς;
«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω», ως είπε Δανιήλ ο προφήτης.
γ. Εν ονόματι του σεβασμού εις την «ετερότητα», δηλαδή την πλάνην, καταργείται η εντολή του Χριστού «πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται.» (Μάρκου 15, 15-16) Η υπεροχή του βυζαντινού πολιτισμού, διά μέσου των αιώνων, συνετέλεσε εις την αφομοίωσιν των ξένων λαών, που εγκαθίσταντο εις τα όρια του βυζαντινού κράτους. Το κράτος συνειργάζετο με την Εκκλησίαν διά να απαλλάξη τους μετανάστας από τας πλάνας των δαιμόνων και να τους κηρύξη την εν Χριστώ αλήθειαν. Σήμερον η Ευρώπη και η Ελλάδα, εν ονόματι του σεβασμού εις την πλάνην, χωρίς αγάπην εις τον άνθρωπον και την αιώνιον αξίαν του, συντηρεί την λατρείαν των δαιμόνων, χάριν της ψευδοειρήνης, η οποία μακροπρόθεσμα θα δημιουργήση συγκρούσεις, τύπου Κοσσυφοπεδίου και Συρίας. Η γραμμή αύτη προέρχεται από τας σκοτεινάς στοάς της μασσωνίας και της αρρωστημένης παγκοσμιοποιήσεως.
Η αληθής ελευθερία και η αληθής ειρήνη, ως και η καταξίωσις του ανθρωπίνου προσώπου παρέχονται εις τον άνθρωπον και τον κόσμον, μόνον διά Ιησού Χριστού, διότι μόνον ο Χριστός είναι νικητής του αρχηγού του κακού και της πλάνης και του θανάτου.
Εξ αιτίας της διεφθαρμένης ευρωπαικής οδηγίας «σεβασμός εις την ετερότητα» επιχειρείται διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν του Ελληνισμού, από του Μ. Κων/νου και εντεύθεν, η κατάργησις της ορθοδόξου αγωγής των ελληνοπαίδων από τα εκπαιδευτήρια της χώρας. Οι ψευδοθεοί των θρησκειών εξισούνται με τον ένα και μόνον αληθή τριαδικόν Θεόν, διότι οι άνθρωποι σήμερον φοβούνται το μαρτύριον και την ομολογίαν, την οποίαν ο Χριστός απαιτεί διά να μας ομολογήση ενώπιον του ουρανίου πατρός. Οποία κρίσις! Ολίγοι άθεοι, εκβιάζουν και επιβάλλουν εις τους πολλούς, τα άθεα και πεπλανημένα φρονήματά των.
3. Οικονομικά δεινά, επελθόντα εις το ελληνικόν κράτος μετά την ένταξίν του εις την ΕΟΚ τω 1981.
α. Τα 750.000 ελληνικά παντοπωλεία αντικατεστάθησαν υπό των εν Ελλάδι ευρωπαικών υπερκαταστημάτων (LIDL, CAREFOUR, PRACTICER κ.λπ.), με αποτέλεσμα τα τρία και πλέον εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι ετρέφοντο εξ αυτών, να στερηθούν περί τα 35 δις ευρώ ετησίως, τα οποία καταλήγουν εις την Ευρώπην.
β. Η ανεξέλεγκτος είσοδος λαθρομεταναστών εις την Ελλάδα, ου μόνον απειλεί την ομοιογένειαν του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και έσχεν, ως αποτέλεσμα, ώστε τα πρακτικά επαγγέλματα να περιέλθουν εις χείρας των λαθρομεταναστών, αυξάνοντα τον αριθμόν των γηγενών ανέργων Ελλήνων. Περί τα 30 δις ευρώ ετησίως φεύγουν εις τας χώρας της καταγωγής των, αφορολόγητα και λαθραίως.
γ. Με τας ευρωπαικάς επιδοτήσεις και τας ευρωπαικάς πονηράς οδηγίας εις την ελληνικήν γεωργίαν, διεπράχθησαν τραγικά λάθη˙ εξεριζώθησαν ελαιόδενδρα, διά να φυτευθούν γαρυφαλιές. Εξεριζώθη η περίφημος και μοναδική εις το είδος της σουλτανίνα του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί εκ των γεωργών μας εσυνήθησαν εις την ραστώνην και τας επιδοτήσεις, πολλάκις δηλούντες ψευδή στοιχεία.
δ. Τα εγκληματικά λάθη και ο άλογος υπερδανεισμός της χώρας μετά το 1981, ωδήγησαν εις την απώλειαν της εθνικής κυριαρχίας, και την δέσμευσιν της κρατικής περιουσίας κατ΄ αρχήν, και εν συνεχεία, εις το ξεπούλημα αυτής.
Οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να κατακτήσουν την Ελλάδα, χωρίς πόλεμον, επωφελούμενοι της άφρονος πολιτικής της ηγεσίας της.
Μη απατάσθε, κύριε Πρωθυπουργέ, εκ του αποτελέσματος των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.Ο λαός δεν εγκρίνει την πολιτικήν των μνημονίων, αν και είναι εγκλωβισμένος εις την απάτην της Ευρώπης και του Ευρώ. Η ψήφος του ήτο αποτέλεσμα ελλείψεως επιλογής και αγανακτήσεως εναντίον των προκατόχων κυβερνήσεων.
ε. Η πολιτική «το ευρώ διά το ευρώ» και ουχί διά τον πολίτην, οδηγεί εις το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας.
Μετ΄ ολίγον το κράτος θα έχη έσοδα μόνον από τα κενά βαλάντια των εξουθενωμένων και λιμοκτονούντων πολιτών.
Εν κατακλείδι οφείλω να υπενθυμίσω εις την Υμετέραν εξοχότητα, ότι τα αίτια της πτώσεως του Βυζαντίου ήσαν τα κάτωθι:
1. Η παρακμή των χριστιανικών αξιών εις την ζωήν του Βυζαντίου.
2. Η ανικανότης και τα τραγικά λάθη πολλών αυτοκρατόρων.
3. Η μόνιμος επιβουλή της Δύσεως από του Καρλομάγνου και εντεύθεν, εναντίον του Βυζαντίου, με αποκορύφωσιν την άλωσιν της Κων/πόλεως τω 1204, εξ ου γεγονότος διεσπάσθη η αυτοκρατορία μέχρι της πτώσεως αυτής εις τους Τούρκους τω 1453.
4. Η παραμέλησις του στόλου και η παραχώρησις οικονομικών προνομίων εις τας Ενετικάς πόλεις της Β. Ιταλίας. Έκτοτε την οικονομικήν ζωήν του Βυζαντίου ήλεγξαν οι Ενετοί μέχρι της πτώσεώς του εις τους Τούρκους, εις ην πτώσιν συνετέλεσεν ο οικονομικός έλεγχος της αυτοκρατορίας υπ΄ αυτών.
5. Η βαρεία φορολογία της κεντρικής κυβερνήσεως της Κων/πόλεως, εις βάρος των ανατολικών επαρχιών, Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου, εγένετο αφορμή, ώστε οι γηγενείς πληθυσμοί των περιοχών αυτών, αγανακτισμένοι να δεχθούν, ως ελευθερωτάς τους Άραβας κατακτητάς τον 7ον αιώνα.
6. Η απουσία του πνεύματος της θυσίας και η στρατολόγησις διά την άμυναν του κράτους ξένων μισθοφόρων, αντί των γηγενών στρατιωτών, προυξένησε την ήτταν του Ματζικέρτ τω 1071, με αποτέλεσμα να υποδουλωθή ολόκληρος η Μικρά Ασία εις τους Τούρκους εντός εβδομήκοντα ετών.
7. Εις την πτώσιν των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας συνετέλεσεν και η διαφοροποίησις των επαρχιών αυτών εκ της Ορθοδοξίας διά της επικρατήσεως του μονοφυσιτισμού και του νεστοριανισμού. Τούτο ελυμήνατο την πνευματικήν ενότητα του κράτους και εδημιούργησε τας αποσχίσεις.
Η στήριξις του Γένους κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας εις την Εκκλησίαν, την γλώσσαν και τον πολιτισμόν των Ελλήνων, διέσωσαν το έθνος εις τους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας και απέτρεψαν τον εκμουσουλμανισμόν αυτού και την αφομοίωσίν του εις τους Τούρκους.
Η αναβίωσις του πνεύματος της θυσίας εις τους ήρωας της ελευθερίας του 1821, και η στήριξις των ηρώων εις τον τριαδικόν Θεόν, εδημιούργησαν το νέον Ελληνικόν κράτος. Καρπός της φιλοπατρίας και της ευλαβείας των είναι η πρόταξις εις το πρώτον Σύνταγμα της Ελλάδος του ονόματος της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Γι΄ αυτό το θεικόν όνομα και γι΄ αυτά τα ελληνικά χώματα έχυσαν το αίμά των.
Ουδείς έχει δικαίωμα, είτε πρωθυπουργός ονομάζεται είτε οποιοσδήποτε πολίτης, να καταπατή το θεικόν αυτό όνομα και να ξεπουλά τα αιματοβαμμένα ελληνικά χώματα. Όσοι δεν σεβασθούν τα ανωτέρω θα λογοδοτήσουν εις την ιστορίαν και θα στιγματιστούν από τους επιγιγνομένους.
Το άρθρον 33 του Συντάγματος προβλέπει τον τύπον του όρκου τον οποίον δίδει ενώπιον του ελληνικού λαού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Ορκίζομαι εις το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος…»
Αυτονόητον τυγχάνει, ότι και ο Πρωθυπουργός της χώρας και οι βουλευταί του ελληνικού κοινοβουλίου, υποχρεούνται να ορκισθούν εις τον αυτόν τύπον του όρκου.
Η περιφρόνησις του διαχρονικού πολιτισμού των Ελλήνων και της ορθοδόξου πίστεώς των αποτελεί ύβριν εναντίον των προγόνων μας.
Θεωρώ λίαν προσφυές να κατακλείσω την παρούσαν έμπονον και οδυνηράν επιστολήν μου, με τους ακολούθους λόγους του μεγάλου λογοτέχνου του νέου ελληνισμού Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη:
«Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.

Τις ημύνθη περί πάτρης;

Καί τι πταίει η γλαύξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Καί τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.» (Άπαντα,εκδ. Δόμος, τόμος 5ος, σ. 254)
Επί δε τούτοις διατελώ μετ΄ εξιδιασμένης τιμής και ευχών.
Ιερομόναχος Δαμασκηνός
εν τω ασκητηρίω του Φιλαδέλφου
του Αγίου όρους Άθω
Κοινοποιείται:
1. Εξοχώτατον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας,
κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον
Προεδρικόν Μέγαρον
Τ.Κ. 10028 Αθήνας
2. Εξοχώτατον κύριον
κ.κ. Νικόλαον Βούτσην
Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων
Τ.Κ. 10021 Αθήνας
3. Εξοχώτατον κύριον
Αρχηγόν Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως
κ.κ. Ευάγγελον Μειμαράκην
Αθήνας
4. Εξοχώτατον κύριον
Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ.κ. Νικόλαον Φίλην
Αθήνας
5. Τη αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίω
εις Κωνσταντινούπολιν
6. Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω
Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμω
και τη σεπτή Ιεραρχία
της Εκκλησίας της Ελλάδος
7. Τω Σεβασμιωτάτω Αρχιεπισκόπω Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίω και τη σεπτή Ιερά Επαρχιακή Συνόδω
εις Ηράκλειον
8. Ελλογιμωτάτην κυρίαν
Βασιλικήν Θάνου
Πρόεδρον Αρείου Πάγου
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121
Τ.Κ. 11510 Αθήνας
9. Ελλογιμώτατον κύριον
Πρόεδρον Συμβουλίου Επικρατείας
οδός Πανεπιστημίου 47-49
Τ.Κ. 10564 -Αθήνας
10. Ελλογιμώτατον κύριον
Δημήτριον Νανόπουλον
Πρόεδρον Ακαδημίας Αθηνών
οδός Πανεπιστημίου 28
Τ.Κ. 10679 Αθήνας
11. Ελλογιμώτατον κύριον
Μελέτιον – Αθανάσιον Δημόπουλον
Πρύτανιν Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
οδός Πανεπιστημίου 30
Τ.Κ. 10679 Αθήνας
12. Ελλογιμώτατον κύριον
Περικλήν Μήτκαν
Πρύτανιν Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Εις Πανεπιστημιούπολιν
Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη
13. Ελλογιμώτατον κύριον
Ιωάννην Γκόλιαν
Πρύτανιν Μετσοβείου Πολυτεχνείου
Πατησίων 42
10682 Αθήνας  

ΠΗΓΗ: http://tilegrafima.gr/

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1111
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

+ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ελέω Θεού Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Προς τον Ιερόν Κλήρον, τους Εντίμους Άρχοντας

και τον Ευσεβή Λαόν της καθ' ημάς Θεοσώστου Επαρχίας


«Δόξα εν υψίστοις Θεώ
και επί γης ειρήνη,
εν ανθρώποις ευδοκία…»

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η 25η του μηνός Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη στην εορτή της γεννήσεως του Χριστού και αποτελεί τη ρίζα του Χριστιανικού εορτολογίου. Ο ερχομός του Σωτήρος Χριστού στον κόσμο, αποτελεί την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους αποστάτας Πρωτοπλάστους στον Παράδεισο. Υπόσχεση του Θεού, ευεργετική χειρονομία, που πραγματοποιείται με τη γέννηση του Χριστού, Υιού και Λόγου του Θεού.
Κατά την εορτή αυτή δεσπόζει ο ύμνος «και επί γης ειρήνη» γιατί ο Χριστός είναι ο «άρχων και δοτήρ» της ειρήνης και η έλευσή Του σκοπόν έχει να ζήσουν οι άνθρωποι με ομόνοια και ειρήνη. Προσοχή όμως, η ειρήνη είναι είδος σκυτάλης, που προσφέρει μεν το χέρι του Θεού, αλλά είναι απαραίτητο και οι άνθρωποι, εμείς, να προσφέρουμε και το δικό μας χέρι, να πάρουμε τη σκυτάλη της ειρήνης του Θεού και να την κάνουμε πραγματικότητα στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό σημαίνει απόλυτη πίστη στον Χριστό και εφαρμογή της διδασκαλίας Του, γιατί μόνο έτσι θα γευθούμε τους καρπούς της θεϊκής ειρήνης. Χωρίς αυτή την συνεργασία τίποτε δεν γίνεται.
Δυστυχώς η Ιστορία μαρτυρεί, ότι η πλειονότης των ανθρώπων δεν θέλησε να ανταποκριθεί στο ειρηνικό προσκλητήριο του Υιού του Θεού.
Άλλοι τον προσέγγισαν υποκριτικά τιμώντες Αυτόν με το στόμα και τα χείλη και άλλοι τον πολέμησαν με πείσμα και σκληρότητα, Αυτόν και τη διδασκαλία Του. Οι κάτοικοι της Βηθλεέμ του έκλεισαν τις πόρτες και φιλοξενήθηκε στο γειτονικό σπήλαιο. Ο Ηρώδης τον καταδίωξε, ώστε να καταφύγει πρόσφυγας στην Αίγυπτο. Οι Γεργεσινοί τον απομάκρυναν από την χώρα τους. Οι Ιεροσολυμίτες του δήλωσαν ότι δεν Τον θέλουν σαν Βασιλέα και Λυτρωτή και Τον εσταύρωσαν.
Η εχθρική αυτή διαγωγή συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα εκ μέρους πολλών ανθρώπων, απλών και επιφανών κατά κόσμον, ώστε να αντηχεί έντονα το παράπονο του Ιησού Χριστού, ότι: «το φως ήλθεν εις τον κόσμον, αλλά ο κόσμος αγάπησε και αγαπά το σκότος και όχι το φως».
Η ζωή –μακράν του Χριστού- είναι εφιάλτης, μαρτύριο, χωρίς χαρά, χωρίς αισιοδοξία, χωρίς ελπίδα και όνειρα.
Όμως η ελπίδα σωτηρίας μας, είναι ο Χριστός. «Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη». Εάν, λοιπόν, θέλουμε να αλλάξει η καταστροφική πορεία μας, πρέπει να αλλάξουμε άμεσα πορεία ζωής. Να γυρίσουμε κοντά στον Σωτήρα Χριστό βιωματικά και όχι τυτικά, να αλλάξουμε εσωτερικά και να πιστέψουμε με όλη την δύναμη της ψυχής μας ότι «ο Χριστός είναι η οδός, η αληθινή ζωή και το φως του κόσμου». Να γίνουμε άνθρωποι αγάπης και να έχουμε μόνιμο σύνθημα «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν» και «όσα θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείτε ομοίως».
Τα εφετεινά Χριστούγεννα να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της Χριστιανικής ζωής. Τη σημασία και αξία των εθνικών και παραδοσιακών θεσμών και ηθών μας. Μας δίνουν την αφετηρία για αλλαγή σκέψης, νοοτροπίας, τρόπου ζωής.
Αν προσφέρουμε «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών» στον Εναθρωπήσαντα Σωτήρα Χριστό, τότε θα νοιώσουμε ότι «ετέχθη σήμερον Σωτήρ».

Χρόνια πολλά, Πατέρες και αδελφοί
Χρόνια πολλά, τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα

Μετ' ευχών πατρικών

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 


V Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΕΡΩΤΩ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ κ. ΠΑΥΛΟΝ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ, ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ ΑΝΟΙΚΤΑ:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΟΙ; 

                                               
Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,


________Χωρίς κάν να ερωτηθήτε, σε πρόσφατες δημόσιες Δηλώσεις Σας αναφερθήκατε στο ταπεινό μου πρόσωπο! Είπατε δι' εμέ τα φοβερά αυτά λόγια:   
«Αυτός ο  λόγος, που ακούστηκε απο ιερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ έχει σχέση με την Εκκλησία, γιατί δεν έχει σχέση με το Χριστό. Ο Χριστός δεν μίλησε ΠΟΤΕ με τέτοιο τρόπο για τους αποτυχημένους και τους αμαρτωλούς..... Η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία, είναι αγάπη, και επειδή είναι αγάπη είναι αλήθεια και διακονεί και την αγάπη και την αλήθεια».
____________Τά πολλά θα τα πούμε μετά τις εορτές! Σύμφωνα με αυτά τα  λόγια Σας, αν αληθεύουν, πρέπει να οδηγηθώ σε καθαίρεση από την ιερωσύνη μου! Διότι είναι δυνατόν να κηρύττω λόγια, που δεν έχουν σχέση με το Χριστό; Που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία; 
_________Σας προσφέρω, λοιπόν, τις φωτογραφίες δύο νεαρών, που ως φαίνεται έχουν τό «κουσούρι» της ομοφυλοφυλίας, ντύθηκαν το τιμημένο ράσο, μετέβησαν σήμερα το πρωΐ έξω από τόν Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών καί εκεί με περισσή υπερηφάνεια εδημοσιοποίησαν το ελάττωμά τους! 
 
_____Με τον τρόπο τους αυτό προσπάθησαν να ευτελίσουν το ιερό ράσο! Και κατώρθωσαν το ακατόρθωτο: δηλ. να εξευτελίσουν τον εαυτόν τους! Δεν είναι, λοιπόν, ξεφτυλισμένοι; 
___________Σείς, αν θέλετε, αγκαλιάστε τους! Φιλείστε τους! Πάρτε τους κοντά Σας!  Εις ημάς θα είναι ευπρόσδεκτοι μόνον εάν έλθουν «εν μετανοία», εάν έλθουν να ζητήσουν βοήθεια για να διορθώσουν το «κουσούρι» τους! Μόνον τότε! 
___________Μη μας πείτε και πάλι, ότι «Ο Χριστός δεν μίλησε ΠΟΤΕ με τέτοιο τρόπο για τους αποτυχημένους και τους αμαρτωλούς.....», διότι τότε κάποιος μπορεί να Σας κατηγορήσει, ότι Σεις πλέον αλλοιώνετε και παραχαράσσετε τά λόγια του Κυρίου μας! Θυμηθήτε, παρακαλώ, τα λόγια του Χριστού μας: «ουαί υμίν Γραμματείς καί Φαρισαίοι υποκριταί..., ουαί δε υμίν, οδηγοί τυφλοί....ουαί ύμίν......, ουαί ύμίν......, μωροί καί τυφλοί....» (βλ. Ματθ. 23,13-17). 
__________ Καθώς πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα Σας παρακαλώ: βγάλτε τό μίσος από την ψυχήν Σας! Αγαπήστε τους εν Χριστώ Αδελφούς τουλάχιστον τόσο, όσον αγαπάτε αυτούς τους αρρωστημένους αδελφούς Σας.
___________Καλά Χριστούγεννα, αγαπητέ μου Αδελφέ.

Αίγιον, 22.12.2015
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
δηλ. αυτό το «ιερωμένο πρόσωπο, που τα λόγια του ΔΕΝ έχουν  σχέση με την Εκκλησία, γιατί δεν έχουν σχέση με το Χριστό»!
+  Ο Σισανίου και Σιατίστης Παύλος, έφα! 

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ.gr»

   ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

_________Ερωτάται το Υπουργείον Δικαιοσύνης: 

Οι δύο νεαροί, φορώντας το ράσο, δεν υπέπεσαν στο αδίκημα «αντιποίηση Αρχής»;   Το παριστάμενο αστυνομικό Όργανο δεν ώφειλε να συλλάβη τους δύο ασεβεστάτους αυτούς νεαρούς; 
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

«Ειπέ τη Εκκλησία» (Ματθ. 18,17)

ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΕΧΩΣ και ΜΑΝΙΑΚΩΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ!

_____________Κάποιος σεβάσμιος αδελφός μας εν Χριστώ Ιεράρχης της Βορείου Ελλάδος δεν χάνει ευκαιρία για να επιτεθεί δημοσίως εναντίον μας, πουλώντας Ορθοδοξία! Ούτε την ηλικία μας σέβεται (άγομεν το 78ον έτος), αλλ' ούτε και τά έτη της αρχιερωσύνης μας! Προηγούμεθα  απ' αυτού στην Αρχιερωσύνη περίπου 30 χρόνια! Εκείνος εδέχθη τό χάρισμα της Αρχιερωσύνης κατά το έτος 2006, ενώ η ημετέρα ελαχιστότης κατά τό έτος 1976!  Εκείνος έχει συμπληρώσει μόλις εννέα (9) χρόνια, ενώ ημείς τα τριάντα εννέα (39) εις την Αρχιερωσύνην!  Δεν σέβεται τίποτα! Χωρίς καν να προκληθή, προέβη σε κρίσεις εναντίον μας. Απλώς έβγαλε τα απωθημένα της ψυχής του. Διερωτώμεθα: Αυτό άραγε είναι τό νέο ήθος στην Εκκλησία της Ελλάδος; Ο Κύριος γνωρίζει!  
__________Ιδού τα λόγια του: 
«Αυτός ο  λόγος, που ακούστηκε απο ιερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ έχει σχέση με την Εκκλησία γιατί δεν έχει σχέση με το Χριστό. Ο Χριστός δεν μίλησε ΠΟΤΕ με τέτοιον τρόπο για τους αποτυχημένους και τους αμαρτωλούς..... Η Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία, είναι αγάπη, και επειδή είναι αγάπη είναι αλήθεια και διακονεί και την αγάπη και την αλήθεια».
 __________Στην απρέπειά του αυτή του απαντήσαμε με την παρακάτω προσωπική μας επιστολή. Σεβόμενοι την ιερότητα των ημερών αποφεύγουμε κάθε άλλη απάντηση στον πεπλανημμένο αυτόν Αδελφό μας.
Aίγιον, 22 Δεκεμβρίου 2015
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
  
                                           **************Εν Αίγίω τη 17η Δεκεμβρίου  2015

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην  Σισανίου καί Σιατίστης
κ. ΠΑΥΛΟΝ
Ἱεράν Μητρόπολιν
503 00  ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

 
Σεβασμιώτατε καί Ἀγαπητέ  μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

   Μέ προσοχήν ἀνέγνωσα τίς Δηλώσεις Σας διά τό «Σύμφωνον ἐλεύθερης συμβίωσης», ὅπως δημοσιεύονται εις τήν ἱστοσελίδα «Romfea.gr» καί Σᾶς συγχαίρω διά τήν σαφῆ τοποθέτησίν Σας. Πράγματι ἡ Χώρα μας ὁδηγεῖται σέ ἡμέρες «σήψης καί παρακμῆς».
Ἀνέγνωσα βεβαίως καί τό σημεῖον, τό ἀναφερόμενον εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου. «Αὐτός ὁ λόγος πού ἀκούσθηκε ἀπό ἱερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία γιατί δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τόν Χριστό. Ὁ Χριστός δέν μίλησε ΠΟΤΕ μέ τέτοιο τρόπο γιά τούς ἀποτυχημένους καί τους ἁμαρτωλούς», γράφετε ἐπί λέξει.
Τοιουτοτρόπως καταδεικνύεται, καί ἑπομένως ἀποδεικνύετε καί ὁμολογεῖτε, ὅτι τό κατ’ἐμοῦ ἀρχαῖον πάθος κυριαρχεῖ ἀκόμη εἰς τήν ψυχήν Σας.
Σᾶς πληροφορῶ ἐντίμως, ὅτι Σᾶς συγχωρῶ ἐκ βάθους καρδίας! Λυποῦμαι ὅμως βαθύτατα, διότι ἕνας κατά τά ἄλλα σεβάσμιος λειτουργός τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου ἀφήνει ἀφύλακτον τήν ψυχήν του!
Ἐάν Σᾶς εἶχον ἀπευθύνῃ ἐρώτησιν, προκειμένου νά χαρακτηρίσετε τίς θέσεις μου ἐπί τοῦ προκειμένου θέματος, θά ἐδικαιολογεῖτο ἴσως νά ἐξωτερικεύσετε τά κατ’ ἐμοῦ ἀφιλάδελφα αἰσθήματά Σας! Ἀλλά νά προβαίνετε δημοσίως καί ἐξ ίδίας πρωτοβουλίας  σέ κρίσεις καί χαρακτηρισμούς ἐναντίον ἑνός ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ Σας δέν εἶναι τιμητικόν διά τήν Σεβασμιότητά Σας. Ἐκφράζει ὅμως αὐτό τό νέον ἦθος, τό ὁποῖον ὀλίγον κατ’ ὀλίγον εἰσάγεται εἰς τούς κόλπους τῆς Εκκλησίας! 
Τελικῶς ἡ ἀπορία μου εἶναι ἡ ἑξῆς: πῶς συμβιβάζετε τά εἰς τήν συνείδησίν Σας, ὅταν διά μέν τό ἔγκλημα τῆς ὁμοφυλοφυλίας εἶσθε τόσον ἐπιεικής, ἐνῷ ἀντιθέτως διά τι φραστικόν ὀλίσθημα -ἐάν ὄντως εἶναι ὀλίσθημα καί οὐχί ἐνσυνείδητος τρόπος διεγέρσεως τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν- ἑνός ἀδελφοῦ Σας εἶσθε τόσον αὐστηρός κριτής; «Αὐτός πού γράφει αὐτή τήν ὥρα ἔχει δεχθῆ καί ἔχει στηρίξει τέτοια πρόσωπα» γράφετε εἰς τό κείμενόν Σας!
Ταῦτα μετά πολλῆς εἰλικρινείας ἐθεώρησα χρέος μου νά ἐκθέσω εἰς τήν ἀγάπην Σας, νά ἐκζητήσω δέ τήν συγγνώμην Σας διά τόν σκανδαλισμόν, τόν ὁποῖον ἀθελήτως Σᾶς ἐπροξένησα, ἐπί πλέον δέ νά ζητήσω καί τήν πρός Κύριον ἱκεσίαν Σας,  διά νά συγχωρήσῃ ἐμέ τόν ἁμαρτωλόν καί τρισάλθιον δοῦλον Του.
Ἐπί δέ τούτοις Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ καί Σᾶς εὔχομαι
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΕΚΕΙ ΜΟΣΧΟΒΟΛΑΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ!

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗΣτα νοσοκομεία συχνάζει η «αγιότητα»…


          Χρειάστηκε για μερικές μέρες, να μείνω στο νοσοκομείο κάνοντας συντροφιά σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Και ομολογώ ότι αποκόμισα εμπειρίες και βιώματα που δεν μπορεί να στα προσφέρει κανένα βιβλίο και καμία ομιλία όσο υπέροχη ή «πνευματική» κι αν είναι.
Το να ζεις μέσα σε ένα νοσοκομείο όταν μάλιστα δεν υπάρχει εξοικείωση με επαγγελματική μορφή, δεν είναι μια συνηθισμένη εμπειρία. Βλέπεις, ακούς, κατανοείς και βιώνεις πολλά πράγματα, σε διαφορετικά επίπεδα. Γνωρίζεις πραγματικότητες που έξω από αυτό το κτίριο σου διαφεύγουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν αλλά οι καθημερινοί ρυθμοί σε οδηγούν στην λήθη τους.
Αυτό που ζεις με άμεσο τρόπο μέσα σε ένα νοσοκομείο, είναι ότι οι άνθρωποι στην εξουθένωση του πόνου, τις περισσότερες φορές γίνονται φιλάνθρωποι. Ο ένας έρχεται πιο κοντά στον άλλο. Μιλάνε περισσότερο και με μεγαλύτερη ευκολία. Αντικρίζεις την δίψα τους, να διηγηθεί ο καθένας την δική του ιστορία. Να μοιραστεί την εμπειρία του δικού του καημού. Και αυτή η διαδικασία ξεκουράζει και αναπαύει, όχι μονάχα εκείνον που την διηγείται, αλλά και αυτόν που την ακούει. Αισθάνεται ο ένας αλληλέγγυος του άλλου. Δεν νιώθεις αυτή την καταστροφική μοναξιά του πόνου. Λες μέσα σου, «ότι υπάρχουν κι άλλοι σαν κι εμένα. Δεν είμαι μόνος. Είμαστε πολλοί θα παλέψουμε και θα νικήσουμε.»
Μια κυρία από διπλανό δωμάτιο στο οποίο διαμέναμε εμείς, δίχως να μας γνωρίζει, μας μιλούσε με οικειότητα για την εμπειρία του άνδρα της σε σχέση με την ασθένεια. Για τα πολλαπλά χειρουργεία που τους κούρασαν αλλά δεν τους απογοήτευσαν. Προσπαθούσε με αγωνία να μας κοινωνήσει την ελπίδα της, ότι αξίζει να δώσουμε την μάχη. Αγωνιούσε σε κάθε της λέξη, να μεταδώσει κουράγιο, να διώξει τον φόβο και την απειλή από τις καρδιές μας. Στο τέλος άνοιξε την τσάντα της και έδωσε στην φίλη μου ασθενή, μαζί με ένα απίστευτο χαμόγελο, ένα πολύ ωραίο δώρο. Μια κούπα όπου η ίδια είχε δημιουργήσει. Την πρόσφερε ιεροτελεστικά. Με ένα φιλί γεμάτο αγάπη.
Μια άλλη κυρία του ορόφου, μας κοίταζε στο διάδρομο του νοσοκομείου να κινούμαστε αργά και βασανιστικά και δάκρυσε. Ποιος ξέρει άραγε τι σκεφτόταν; Για ποιο δικό της προσωπικό λόγο έρεαν τα δάκρυα από τα μάτια της; Και όμως ήταν αληθινή. Έπασχε για μια προσωπική της ιστορία και γινόταν πλησίον.
Πολλά θα μπορούσα να διηγηθώ για αυτές τις λίγες μέρες στο χώρο που ιερουργείτε το μυστήριο του ανθρώπινου πόνου. Όμως θα περιοριστώ να αναφέρω ακόμη δυο εμπειρίες που εμένα μου δίδαξαν πολλά σημαντικά.
Πρώτα για τον νέο αυτόν άνθρωπο που συνόδευσα στο νοσοκομείο και έμεινα δίπλα του. Έπασχε φοβερά. Υπέφερε απίστευτα και όμως, δεν μας άφησε ούτε εμένα ούτε τους επισκέπτες που ήρθαν να την δούν να νιώσουμε οίκτο, θλίψη και το σημαντικότερο απογοήτευση. Μας παρηγορούσε αντί να την παρηγορούμε. Μας ενδυνάμωνε ζωσμένη στην κυριολεξία με καλώδια, παροχές ορών, παυσίπονων και αντιβιοτικών. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να υποφέρει οικτρά, να πονάει και να βασανίζεται ολοκληρωτικά από την αρρώστια και τις επιπτώσεις της και παραταύτα να χαμογελά μόνο και μόνο για να μην ανησυχήσει εσένα που αγαπά, τότε σαφώς και μιλάμε για μια μορφή αγιότητας, όπου η παρουσία του Θεού είναι έντονη ως κουράγιο και ελπίδα, θυσία και ανάσταση.
Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι ότι μου έκανε απίστευτη εντύπωση, το γεγονός ότι εμφανίστηκαν άνθρωποι της εκκλησίας και όχι μόνο, από το πουθενά- και εξηγούμε- όταν λέω από το πουθενά εννοώ, πως δεν υπήρξαν φίλοι, γνωστοί ή έστω συγγενείς της αρρώστου, οι οποίοι όχι μόνο θέλησαν να προσφέρουν οικονομικά, αλλά το σημαντικότερο, φιλάνθρωπα προθυμοποιήθηκαν να μείνουν ένα βράδυ συντροφιά με την άρρωστη. Αυτό είναι αγιότητα.
Είναι μια βαθιά ελπίδα, ότι ο Θεός στις μέρες μας δεν άφησε αμαρτύρητο τον κόσμο του. Η αγιότητα του, σαρκώνεται δίπλα μας, πλησίον μας, στους σταυρωμένους που χαμογελάνε αναστάσιμα. Στους κουρασμένους, που δίνουν τον ύπνο τους και τον λιγοστό χρόνο τους, για να διακονήσουν και βοηθήσουν τον συνάνθρωπο τους.
Εκεί μοσχοβολά παράδεισος.
Άγιοι άνθρωποι, υπάρχουν δίπλα μας. Στην καθημερινότητα μας, μόνο που δεν είναι απόλυτο να φοράνε ράσα και να έχουν μακριά γένια. Ούτε οπωσδήποτε να ζουν σε κάποιο μακρινό μοναστήρι. Είναι δίπλα στην πόρτα μας. Στο διπλανό κουδούνι της πολυκατοικίας μας. Είναι όλοι εκείνοι που σιωπηλά και αθόρυβα, δίχως τυμπανοκρουσίες και φαντασμαγορίες, βιώνουν σταυρική και αναστάσιμη αγάπη του Χριστού. Για εκείνους που η ζωή δεν είναι κέρδος και δύναμη, αλλά χάσιμο και δόσιμο στο όνομα της αγάπης. «Όποιος αναζητάει το ίχνος του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα το βρει παρά μόνο στο πρόσωπο των αρρώστων, των πεινασμένων, των φυλακισμένων, των ξένων… Όποιος έχει αγόγγυστα σκατοσκουπίσει άρρωστο είναι μείζων όλων των τιτάνων της θεολογίας.» [1]
1.Σ. Ζουμπουλάκης
Πηγή: http://plibyos.blogspot.gr/

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ" ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρωτ.  Βασίλειος Γιαννακόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Πρεσβυτέρα Νικολίτσα Γκοτσοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~